Klinika pracovního lékařství v Plzni poskytuje péči v oboru Pracovní lékařství v plném rozsahu, tj. jak v pracovním lékařství z hlediska uznávání nemocí z povolání, tak i hlediska poskytování pracovnělékařské služby (dále PLS).

Klinika je školícím pracovištěm pro lékaře v základním atestačním oboru Pracovní lékařství. Klinika provádí školící činnost doktorského studia z oboru Pracovní lékařství.

Je výukovým pracovištěm pro studenty všeobecného lékařství v rámci výuky na Lékařské fakultě v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze.. Studenti absolvují semináře a praxi v 5. a 6. ročníku studia medicíny, které je zakončené státní závěrečnou zkouškou z oboru Pracovní lékařství.

více zde ...