Fotogalerie

Stavba biomedicínského centra lékařské fakulty

Naše klinika poskytovala pracovnělékařskou péči pracovníkům stavební firmy, do této péče patří nejen sledování zdravotního stavu, ale i sledování podmínek na pracovišti z hlediska rizikových faktorů.

 

Dny vědy a techniky 2009

Dny vědy a techniky 2010

Večer kliniky pracovního lékařství při Spolku lékařů v Plzni ČLS JEP 2014

Den bezpečnosti a zdraví při práci 2015

Historické fotografie z KPL

Vyšetření při práci v riziku vibrací - video