Pro odbornou veřejnost

Vzdělávání v obou Pracovní lékařství

viz. odkaz

Odkaz na vzdělávací projekt pro praktické lékaře v rámci grantu EU

www.pracovnilekarstvi.eu

  • součástí odkazu jsou odborné prezentace v rámci projektu
  • součástí odkazu jsou výukové prezentace pro studenty LF UK a ZČU

Akce pořádané klinikou

Informace pro odbornou veřejnost

K vyšetření objednávejte pacienty písemně nebo e-mailem. Potřebné údaje najdete na hlavní stránce.

Několik poznámek k vyšetření na naší klinice

Při hodnocení nemocí z povolání je důležitá anamnéza všech onemocnění pacienta, z tohoto důvodu potřebujeme mít k dispozici:

  • kompletní zdravotní dokumentaci pacienta
  • pokud není možno zapůjčit kompletní zdravotní dokumentaci, potřebujeme podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace, zaměřený na požadovanou problematiku.

Řadu vyšetření provedených v terénu můžeme použít i pro hodnocení nemocí z povolání, z výsledku vyšetření musí být ale vždy zřejmé:

  • kdo a kde vyšetření provedl – tj. musí být zřetelný otisk razítka a podpis osoby, která vyšetření provedla
  • kdy bylo vyšetření provedeno – tj. datum vyšetření
  • zda byl pacient v době vyšetření v pracovní neschopnosti
  • jaké léky užíval v době vyšetření

U některých onemocnění byly vypracovány Standardní postupy, které jsou uvedeny ve Věstníku MZ ČR – z hlediska četnosti profesních onemocnění se toto opatření týká především EMG vyšetření.

Standardní postup při EMG vyšetření:

  • u syndromu karpálního tunelu – viz Věstník MZ ČR č.10/2003
  • u syndromu kubitálního tunelu – viz Věstník MZ ČR č. 11/2011

Plicní fibrózy typu silikózy či pneumokoniózy musíme vždy hodnotit dle ILO klasifikace, tj. pro jejich hodnocení je nezbytný zadopřední snímek plic (AP projekce), k hodnocení nemůžeme použít CT vyšetření plic.

Dg. astma bronchiale musí být stanovena bronchomotorickými testy, musí být k dispozici jak plicní, tak i alergologické a ORL vyšetření.

Informace pro studenty

Studenti LF UK Plzeň

Studenti ZČU

Výuka probíhá pro 2. a 3. ročník bakalářského studia oboru Asistent ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií ZČU

Výuka probíhá pro 1. ročník magisterského studia Ošetřovatelství v interních oborech a Ošetřovatelství v chirurgických oborech Fakulty zdravotnických studií ZČU

Praxe studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Asistent ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií ZČU –praxe v Pracovním lékařství v celém rozsahu a v Hygieně práce ( zaměřené na kontroly pracovišť)

Informace k výuce jsou vloženy do SISu