Legislativa

Zákon 372/2011 Sb. v platném znění - Zákon o zdravotních službách

Zákona 373/2011 Sb. v platném znění - Zákon o specifických zdravotních službách

Vyhláška 104/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku

Vyhláška 79/2013 Sb. – vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové činnosti)

NV 168/2014 Sb., NV kterým se mění NV 290/1995 Sb., kterým se stanoví Seznam nemocí z povolání, ve znění NV č. 114/2011 Sb.

NV 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Přehled poskytovatelů pracovnělékařských služeb pro uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání v návaznosti na jejich místní příslušnost ( dle Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR):

 • Fakultní nemocnice Plzeň, IČ 00669806,se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň – Bory, pro území krajů Plzeňského a Karlovarského
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČ 00064173,se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, pro území Hlavního města Prahy
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČ 00064165,se sídlem U Nemocnice 499/2,128 08 Praha 2, pro území kraje kraje Středočeského a Ústeckého
 • Nemocnice České Budějovice,a.s., IČ 26068877,se sídlem B.Němcové 585/54,370 01 České Budějovice,pro území kraje Jihočeského a pro území kraje Vysočina, okres Pelhřimov
 • Krajská nemocnice Liberec,a.s., IČ 27283933,se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec, pro území kraje Libereckého
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové ,IČ 00179906,se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, pro území kraje Královéhradeckého
 • Pardubická krajská nemocnice,a.s., IČ 27520536,se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, pro území kraje Pardubického a pro území kraje Vysočina, okres Havlíčků Brod
 • Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, IČ 00159816,se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, pro území kraje Jihomoravského a pro území kraje Vysočina, okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou
 • Fakultní nemocnice Olomouc, IČ 00098892,se sídlem I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, pro území kraje Olomouckého
 • Fakultní nemocnice Ostrava, IČ 00843989,se sídlem 17.listopadu 1790/08, 708 52 Ostrava – Poruba, pro území kraje Moravskoslezského, pro okresy Ostrava, Nový Jičín, Opava a Bruntál
 • Karvinská hornická nemocnice,a.s., IČ 60793490,se sídlem Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná – Nové Město, pro území kraje Moravskoslezského, pro okresy Frýdek – Místek a Karviná
 • MUDr.Libuše Adámková, se sídlem třída T.Bati 3705, 762 75 Zlín, pro území kraje Zlínského