Pletysmografické vyšetření

Časté otázky:

  • Co je to pletysmografické vyšetření? Je to vyšetření prováděné u osob pracujících v riziku vibrací – tj. předevšímu těchto profesí - pracovníci s motorovou pilou, křovinořezem, pracovníci při obrábění kovů, práce s nástroji na stlačený vzduch (pneumatické nástroje) apod. Vyšetření se týká horních končetin, začíná změřením kožní teploty na konečcích prstů a na hřbetu a dlani rukou. Poté jsou registrovány pulsové vlny na konečcích prstů (to je vlastní pletysmografie) a následuje chlazení rukou (ruce se ponoří do vodní lázně 10 stupňů Celsia chladné od konečků prstů po lokty). Poté se zkontroluje barva kůže na rukou, změří se doba žilního návratu a následuje opět kontrolní registrace pulsových vln po chlazení.
  • Jak se k vyšetření objednám? K vyšetření Vás objedná Váš zaměstnavatel, pokud pracujete v riziku vibrací, intervaly vyšetření jsou dány legislativně. Pokud je u Vás podezření na Nemoc z povolání – Onemocnění cév z vibrací – vydává doporučení k vyšetření Váš ošetřující lékař, tj. např. i praktický lékař.
  • Co potřebuji s sebou k vyšetření? Vyplněný Dotazník (viz. oddíl Ke stažení), údaje o hodnotách krevního tlaku v posledním období.
  • Jsou situace, kdy nelze vyšetření provést? Ano – z obecného hlediska vyšetření neprovedeme u osob s „umělými“ nehty a s nalakovanými nehty na rukou. Z lékařského hlediska neprovedeme vyšetření u osob se špatně korigovaným krevním tlakem, u osob pro nedávno prodělaném akutním infarktu myokardu, či jiném onemocnění srdce a plic, rovněž vyšetření neprovedeme u pacientů po nedávno prodělané cévní mozkové příhodě
  • Jak dlouho vyšetření trvá? Kompletní vyšetření trvá 30-40 minut. Náš personál má zkušenosti s tímto vyšetřením, vždy Vás bude sledovat a bude Vám dávat pokyny, jak postupovat.