Psychologické vyšetření

Ambulance klinické psychologie na Klinice pracovního lékařství FN Plzeň poskytuje klinicko-psychologické služby pacientům starším 15ti let. Činnost je zaměřena zejména na potřeby psychologie práce, posuzování psychické způsobilosti k výkonu povolání, provádění dopravně-psychologického vyšetření, hodnocení výkonových a osobnostních předpokladů pro výkon práce, zvládání pracovní zátěže, vyloučení dispozic k nehodovému chování, příp. dalších nežádoucích indikací pro výkon profese, a dále na provádění konziliárních, diagnostických a diferenciálně-diagnostických vyšetření pro potřeby klinických pracovišť a oddělení FN Plzeň soustředěných do areálu na Borech. Psychologické služby jsou poskytovány také hospitalizovaným pacientům uvedených klinik a v případě potřeby též jejich rodinným příslušníkům. Nemalá část péče je věnována ambulantním klientům, kterým byla z důvodu nepříznivé životní situace doporučena systematická psychoterapie.

Klinicko-psychologická péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta, pracovně-psychologické a dopravně-psychologické vyšetření prováděné na žádost externího klienta je hrazeno formou přímé platby.

Přehled zajišťované činnosti:

  • posuzování psychické způsobilosti k výkonu povolání
  • dopravně-psychologické vyšetření řidičů dle zákona 411/2005 Sb.
  • systematická psychoterapie
  • poradenství v oblasti pracovního výkonu a situacích souvisejících s výkonem práce
  • krizová intervence v náročných životních situacích
  • konziliární, diagnostické a diferenciálně-diagnostické vyšetření
  • intervence v situacích vyžadujících zvážení vlivu psychogenních či patogenních momentů pro zjištění etiologie onemocnění
  • psychologická péče o pacienta po náročném či bolestivém lékařském výkonu
  • intervence na vlastní žádost hospitalizovaného pacienta, příp. jeho rodiny
  • výuka psychologie v rámci akreditovaných kvalifikačních kurzů zajišťovaných FN Plzeň

Pracoviště klinické psychologie je personálně obsazeno dvěma psychology. Vstupní, preventivní a mimořádná psychologická vyšetření pro potřeby FN Plzeň lze objednávat prostřednictvím intranetu, příp. na sekretariátu kliniky. Ostatní vyšetření lze domluvit telefonicky přímo s psychologem, příp. na recepci. V případě pozvání k psychodiagnostickému vyšetření není ze strany pacienta či klienta nutná žádná zvláštní příprava. Vyšetření nepředstavuje invazivní zákrok, přesto doporučujeme dostatečný odpočinek před vyšetřením, aby absolvování testů proběhlo v dobré fyzické a psychické kondici.

Na co nezapomenout před vyšetřením: Na brýle na čtení! - pokud je potřebujete